Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el titular d’aquest lloc web és d’en Pepe Encinas Fernández.
Es facilita el següent email, pepe@pepeencinas.com, i telèfon de contacte (+34) 609 79 32 43

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, i a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfiques, imatges, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de Pepe Encinas Fernández o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de Pepe Encinas Fernández o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a pepe@pepeencinas.com.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualsevol altres normes vigents o que en el futur es puguin promulgar sobre la matèria.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i Pepe Encinas es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Avís legal